Werkwijze

Soms kom je in je leven op een punt dat je denkt: Is dit het nu? Is dit mijn leven? Je wordt geconfronteerd met emotionele pijn. Je realiseert je dat je veel doet aan doemdenken, soms gegrepen wordt door emoties, dan weer helemaal in het hoofd zit. Relaties geven niet wat je verwacht en verlangt. De oplossingen die je tot nu toe hebt bedacht werken niet meer. Je staat voor de keuze om iets anders te gaan doen.

Het is altijd mogelijk om nieuwe wegen in te slaan, om nieuwe keuzes te maken. Door nieuwe informatie toe te laten en te oefenen in het verkrijgen van meer inzicht in hoe jouw binnenwereld functioneert is er bewustzijnsontwikkeling. Vanuit een breder inzicht in jezelf kun je ook helderder naar de buitenwereld kijken. Je kunt leren om creatief in het leven staan en de moeilijkheden die je ontmoet om te buigen naar uitdagingen. Begeleiding wordt dan je Zelf ontwikkelen, bewustzijnsontwikkeling.

Ontwikkeling is enerzijds loslaten van stress en oude gewoonten, anderzijds toelaten van meer energie in je lichaam, van meer vrijheid van handelen. Het is een pad waarin je steeds weer zoekt naar verbinding met jezelf en met de ander vanuit je kracht. Je gaat op zoek naar wat jou inspireert en motiveert. Door anders om te gaan met je emoties kun je meer zelfvertrouwen krijgen en zin om stappen te zetten.

Het lichaam laten spreken:

Alles wat we meemaken komt tot uitdrukking in het lichaam. Daar worden al onze ervaringen opgeslagen, van voor de geboorte tot aan het huidige moment. Je zou het lichaam kunnen zien als een databank. Tevens is het de plaats waar we onze emoties ervaren. Het lichaam geeft ook aan waar onze grenzen liggen. Als we naar de signalen van het lichaam luisteren geeft het aan wat goed voor ons is en welke kant we op kunnen.

Ons zenuwstelsel is een zeer fijn afgesteld orgaan dat er op gericht is om ons in alle situaties te laten overleven. het helpt ons ook om traumatische ervaringen te verwerken, zowel uit de jeugd als shocktrauma’s. We kunnen leren hoe we ons overlevings-, sociale en seksuele instinct kunnen inschakelen om ons te helpen en we kunnen waarnemen wanneer het ons tegenwerkt.