Privacyverklaring

In deze verklaring wil ik je laten weten dat ik zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke gegevens.

Ik leg niet meer informatie vast dan voor contact en dienstverlening nodig is. Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld als dit wettelijk vereist is of voor de dienstverlening noodzakelijk.

Als ondernemer ben ik verplicht om je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Bewaren van de informatie:

De gegevens worden door mij niet op de computer bewaard, maar in een dossier in mijn werkkamer. Dit dossier is goed beveiligd en de client krijgt altijd een kopie mee van mijn aantekeningen.

Wat er niet gebeurt met je gegevens:

Je gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij ik daar eerst toestemming voor heb gekregen.